Praktijkinfo

Even voorstellen...

Wij zijn een jonge en dynamische huisartsenpraktijk waar de zorg voor de patiënt centraal staat. Wij heten u dan ook van harte welkom !

 

De praktijk evolueerde van een solopraktijk tot een groepspraktijk met vier huisartsen en één Haio. (Huisarts in opleiding)

 

Ook de naam evolueerde… De praktijknaam ‘Huisartsen Dewulf’ werd ‘Huisartsen Dewulf & Hoorens’ en is sinds 1 september 2016 ‘Huisartsenpraktijk De Rode Poort’, genoemd naar de historische locatie.

 

Doorheen deze website kunt u verder met ons en met onze praktijk kennismaken.

Raadplegingen

Raadplegingen gebeuren enkel na afspraak. Afspraken kunnen liefst online maar ook telefonisch geboekt worden. Wij doen ons best om iedereen op tijd te zien. Wij vragen ook aan u om tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak. Soms kan er wel eens bij ons een vertraging zijn door onvoorziene omstandigheden waarvoor wij uw begrip vragen. Gelieve bij het boeken van een afspraak met volgende zaken rekening te houden:

 • Komt u met meer dan één persoon, boek dan ook meer dan één afspraak! Zo is er voldoende tijd per patiënt en kunnen wij de persoon na u op tijd ontvangen.
 • Het kan voor de arts nuttig zijn indien u de reden van uw komst meedeelt.
 • Wij voorzien 15 minuten per consultatie. 
 • Voor een consultatie die langer kan duren of voor speciale onderzoeken, vragen wij om ons telefonisch te contacteren zodat voldoende tijd kan voorzien worden.
 • Indien uw afspraak niet kan doorgaan, gelieve ons hiervan tijdig telefonisch te verwittigen.

Wij proberen avondconsultaties zoveel mogelijk voor te behouden voor werkende patiënten en acute zieken. Gelieve hierbij rekening te houden.

Breng steeds uw identiteitskaart mee.

Betalen met Bancontact of met Payconiq (voor KBC, ING, Belfius) is mogelijk.

Huisbezoeken

Wij vragen u om indien mogelijk op consultatie te komen. In de praktijk zijn al uw medische gegevens beschikbaar en is al het nodig materiaal aanwezig om u in optimale omstandigheden te onderzoeken en te behandelen. Indien u zich niet kan verplaatsen omwille van mobiliteitsproblemen of medische redenen dan komen wij uiteraard tot bij u.

 

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden.

 • Telefoneer bij voorkeur tussen 8 u en 10 u indien u op de dag zelf nog het huisbezoek wenst.
 • U kan steeds de arts van uw keuze vragen. We kunnen u echter niet altijd garanderen dat de arts van uw keuze kan langskomen voor de huisbezoeken die op de dag zelf aangevraagd worden.

 

Iets heel dringend? Neem telefonisch contact op en meld duidelijk de dringendheid van uw oproep.

 • Consultatie : Wij zullen tijd vrijmaken om u onmiddellijk te ontvangen.
 • Huisbezoek : Er is steeds een arts beschikbaar die snel bij u ter plaatse kan komen.
 • Levensbedreigend: Bel meteen naar het nummer 100 of 112. U belt best ook naar ons om verdere instructies of advies te krijgen.

Secretariaat

Wij worden bijgestaan door 2 secretaressen. Zij zorgen voor de telefoonpermanentie van 8 uur ‘s morgens tot 18u30 s avonds.

 

U kunt bij hen een afspraak regelen of een huisbezoek aanvragen. Ook voor administratieve zaken kunt u bij hen terecht. Zij proberen u zo goed mogelijk te helpen en zullen u indien nodig doorverbinden met de arts.

Onze visie

Wij willen onze patiënten een kwalitatieve, wetenschappelijk onderbouwde geneeskundige verzorging aanbieden. Als huisarts vinden wij het belangrijk om een integrale en persoonlijke aanpak van de gezondheidsproblemen na te streven. Samenwerken in groep biedt mogelijkheden tot overleg en schept ruimte voor bijscholingen. Het is verrijkend voor een goede geneeskunde en voor de continuïteit van zorgen.

Tarieven en GMD

 • Alle artsen in onze praktijk zijn geconventioneerd. Dit betekent dat wij de wettelijke tarieven toepassen.
 • U betaalt geen hoger ereloon omdat u op afspraak komt.
 • Wij zijn een geregistreerde groepspraktijk. Dit betekent dat u steeds de maximale terugbetaling zal krijgen ongeacht welke arts van onze praktijk u raadpleegt.
 • Voor hen die er recht op hebben passen wij de regeling ‘Derde Betaler’ toe, zodat enkel het remgeld moet betaald worden.
 • Het GMD (Globaal Medisch Dossier) wordt door ons heel goed bijgehouden. Dit omvat alle gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis, de verslagen van specialisten, uw medicatie en behandelingen, uw vaccinaties.
 • Alle artsen in onze praktijk hebben via uw GMD een perfecte kijk op uw gezondheidstoestand en kunnen beter beoordelen welke onderzoeken en medicatie nodig of overbodig zijn. Dank zij het GMD krijgt u de optimale zorg.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Naast de algemene gezondheidszorg in de ruimste betekenis kunt u bij ons ook terecht voor:

 • Kleine heelkundige ingrepen
  • hechten van wonden
  • wegnemen van kleine huidgezwellen
  • ingegroeide teennagels
  • parelwratjes
 • Cryotherapie (bevriezen van wratjes) en cauterisatie
 • Aanbrengen gips en taping
 • Elektrocardiogram
 • Gynaecologie
  • uitstrijkje baarmoederhals
  • zwangerschapsopvolging
  • begeleiding menopauze
 • Spirometrie (longfunctieonderzoek)
 • Preoperatieve onderzoeken
 • Vaccinaties (baby’s, kinderen en volwassenen)
 • Reis-gezondheidsadviezen en reisvaccinatie
 • Infiltraties gewrichten, rug, …
 • Epidurale inspuitingen
 • Onderzoek i.k.v. een levensverzekering
 • Psychische en medische ondersteuning bij chronische zieken en palliatieve patiënten

Attesten en voorschriften

Wij vragen u om voorafgaand aan uw consultatie na te kijken welke medicatie moet hernieuwd worden. Schrijf de naam van de te vernieuwen medicatie op. Zo is het duidelijk wat u nodig hebt en krijgt u de juiste voorschriften mee. Vraag voldoende voorschriften tot uw volgend consult zodat tussenin geen voorschriften moeten bijgevraagd worden.
In principe worden geen voorschriften telefonisch aangevraagd. De patiënt moet door de arts gezien worden om de noodzaak van medicatie te beoordelen, een consultatie is dus noodzakelijk.

 

Bovendien is het voor een arts zelfs verboden om medicatie voor te schrijven buiten een consult.

 

Ook voor het invullen van formulieren of attesten is tijd, nauwkeurigheid en informatie nodig. Wij vragen dan ook hiervoor steeds een afspraak vast te leggen.
Als arts mogen wij enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.

Contact

050/38 29 81

Rijselstraat 181
8200 Sint-Michiels