Wilt u een afspraak maken?
Klik dan hier voor onze afsprakenmodule!

Raadplegingen op afspraak

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
VM

Dr. Dewulf F.
Dr. De Loof
Dr. Cuypers

Dr. Dewulf F.
Dr. De Loof

Dr. Dewulf H.
Dr. Hoorens
Dr. Cuypers

Dr. Hoorens
Dr. De Loof

Dr. Dewulf H.
Dr. Dewulf F.
Dr. Cuypers

NM

Dr. Hoorens
Dr. De Loof

Dr. Hoorens

Dr. De Loof
Dr. Cuypers

Dr. Dewulf F.
Dr. Cuypers

Dr. Hoorens
Dr. De Loof

AV

Dr. Dewulf F.
Dr. Hoorens

Dr. Hoorens
Dr. De Loof

Dr. De Loof
Dr. Cuypers

Dr. Dewulf F.
Dr. Hoorens

Dr. De Loof
Dr. Cuypers

Prikbord

CORONAVIRUS

Op 16/03/2020 werd beslist door de federale overheid om het noodplan huisartsgeneeskunde af te kondigen. Concreet houdt dit in dat alle huisartsen net zoals in de ziekenhuizen alle niet-urgente zorg moeten uitstellen. Voor u houdt dit de volgende maatregelen in:

  • Er zijn geen online afspraken meer in te boeken. Alle afspraken en vragen verlopen telefonisch. De arts beslist of een controle al dan niet nodig is.
  • Wij werken via een triagesysteem:
    • Enerzijds hebben we de dringende consultaties voor niet zieke mensen: deze mensen melden zich aan via de voordeur
    • Anderzijs hebben we de dringende consultaties voor zieke mensen: deze mensen melden zich via de zijdeur

Op deze wijze verzekering wij dat er geen contact is tussen mensen met mogelijks een luchtweginfectie en gezonde mensen en wordt het risico op transmissie geminimaliseerd.

Door dit systeem kunnen de wachttijden aan de telefoon oplopen. Bedankt voor uw geduld en begrip!

Bedankt!

Huisartsenteam De rode Poort

————————————————————————————–
Gezien de uitzonderlijke omstandigheden kunnen mensen die een tekort hebben aan chronische medicatie telefonisch contact opnemen met hun arts om dringende voorschriften te vragen.

Bekijk meer mededelingen