Praktijknaam

Huisartsenpraktijk De Rode Poort’ is genoemd naar de historische locatie.

 

‘De Rode Poort’ is een voormalig kasteeldomein in de Rijselstraat te Sint-Michiels. De oudste vermelding gaat terug tot 1445 en spreekt van een omwalde hofstede. Vanaf de jaren 1660 is er sprake van een kasteelhoeve. Baron Henri de Serret, burgemeester van Sint-Michiels, liet in 1880  een nieuw kasteel bouwen in neorenaissancestijl en liet het park aanleggen in Engelse stijl. Het domein kwam in 1944 in handen van de familie Kervyn de Volkaersbeke, die het kasteel na de oorlog liet afbreken.  Op dezelfde plaats werd in 1948 een grote villa opgetrokken. Het ernaast gelegen koetshuis is nog het originele van 1877.

 

In de naoorlogse periode werden verschillende gronden van het domein verkaveld. Aan de noordzijde kwam in de jaren 1950 het stratencomplex Park de Rode Poort tot stand. Het resterende domein kwam in 1974 in handen van de Vlaamse Gemeenschap, die er kantoren vestigde. Het park werd opengesteld voor het publiek.